Over RenteWekker

RenteWekker is een dienst van de initiatiefnemers van het in 2007 opgerichte SpaarInformatie. RenteWekker heeft als doel om bij haar geregistreerde gebruikers te voorzien van actueel overzicht van de spaarrente bij in Nederland af te sluiten spaarrekeningen en deposito's. Deze informatie is bedoeld spaarhulp en te gebruiken voor een maximaal rendement op spaargeld. RenteWekker.nl is onafhankelijk omdat deze niet verbonden is aan een bank of andere financiele instelling. Hierdoor wordt de Nederlandse spaarder een betrouwbaar actueel overzicht gegeven met bijbehorende informatie. Zo wordt het vergelijken van spaarrentes een stuk makkelijker. RenteWekker geeft geen financieel advies en bemiddelt niet in het afsluiten van financiële producten. RenteWekker is ingeschreven bij de KvK te Eindhoven onder nummer 52303675.

Inhoud

De op deze website weergegeven informatie wordt door RenteWekker.nl met zorg samengesteld, maar voor de juistheid of volledigheid kan RenteWekker.nl niet instaan. De op deze website weergegeven informatie is uitsluitend ter indicatie en kan door RenteWekker.nl zonder voorafgaande aankondiging op ieder moment worden gewijzigd. RenteWekker.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop weergegeven informatie, noch voor de juistheid en/of volledigheid daarvan. Aan de op deze website weergegeven gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. RenteWekker.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.

Gebruik van RenteWekker is gratis

Omdat wij de site en de RenteWekker service voor particulieren bezoekers gratis willen houden, zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van deze site.

Voor het leveren van de RenteWekker service werken wij samen met SpaarInformatie.nl: voor het leveren van de benodigde data en als verwijzing voor het verkrijgen van meer informatie over een spaarproduct. Meer informatie over de werkwijze van SpaarInformatie.nl vind u hier.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, illustraties, handels- en merknamen, logo's en beeldmerken, zijn eigendom van RenteWekker.nl, dan wel bij RenteWekker.nl rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website, dan wel van de door RenteWekker.nl verstrekte informatie op deze website of in e-mail abonnementen is – anders dan uitsluitend voor privé-gebruik – niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RenteWekker.nl.

Privacyverklaring

Indien u bij het gebruik van deze website persoongegevens verstrekt, zal RenteWekker.nl zich met betrekking tot deze gegevens conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De verstrekte persoonsgegevens worden door RenteWekker.nl gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. RenteWekker.nl zal uw persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden verstrekken, tenzij dit voortvloeit uit een wettelijke verplichting of de overeenkomst met u. RenteWekker.nl zal u op verzoek inzage verschaffen in de persoonsgegevens zoals die bij RenteWekker.nl zijn geregistreerd en waar nodig deze gegevens aanpassen. Als u geen informatie over producten of diensten wenst te ontvangen van RenteWekker.nl dan kunt u dit aan ons kenbaar maken. Uw persoonsgegevens zullen dan worden aangepast of verwijderd. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-05-2018.

Opslag en gebruik van gegevens

Indien u zich aanmeldt voor de RenteWekker service (email nieuwsbrief), deelneemt aan een actie of anderszins gebruik maakt van de diensten welke op de onderdelen van RenteWekker of SpaarInformatie worden aangeboden worden de door u verstrekte gegevens vastgelegd (o.a. e-mailadres, NAW gegevens). Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden voor de RenteWekker service.

De verstrekte persoonsgegevens gebruikt RenteWekker of SpaarInformatie enerzijds voor de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds om u op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten en om u gerichte (commerciele) aanbiedingen te doen. Uw persoonsgegevens zijn in dat kader beschikbaar voor alle huidige en toekomstige onderdelen en diensten van RenteWekker, SpaarInformatie en diens initiatiefnemers.

Cookies

RenteWekker.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer wordt opgeslagen. U kunt het opslaan van cookies weigeren door het aanpassen van de instellingen van uw browser. Een aantal mogelijkheden van deze website is bij weigering van cookies niet bruikbaar. Raadpleeg voor aanpassing van de instellingen de handleiding van uw browser.

RenteWekker maakt gebruik van de volgende cookies:

  • Google Analytics: Website Analyse om de gebruikservaring continue te kunnen optimaliseren
  • Cookies ten behoeve van social media buttons. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

RenteWekker behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient daarom de aanbeveling om regelmatig deze verklaring te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.